Chronische aandoeningen

Artrose
Artrose wordt ook wel slijtage van de gewrichten genoemd. Er gaat meer gewrichtskraakbeen verloren dan dat het lichaam kan produceren. Hierdoor vermindert of verdwijnt het kraakbeen tussen de gewrichten. Ook overgewicht kunnen deze klachten veroorzaken. Een kenmerk van artrose is ochtendstijfheid. Met deze klachten is het van belang dat u goed in beweging blijft.

Wat kan de oefentherapeut voor u betekenen?

Uit onderzoek is gebleken dat bewegen erg belangrijk is, te weinig bewegen kan het slijtageproces zelfs versnellen. We stellen een oefenschema op wat afgestemd is op uw mogelijkheden. In dit schema wordt rekening gehouden met uw dagelijkse activiteiten en handelingen. Het is de bedoeling dat u uw dagelijkse activiteiten kunt blijven uitvoeren, maar dat de gewrichten minder belast worden. De kwaliteit van uw leven wordt hierdoor een stuk beter.

Chronische pijn
Pijnklachten die langer duren dan 3 maanden worden ook wel chronische pijnklachten genoemd.
Deze aanhoudende pijnklachten kunnen uw leven behoorlijk beïnvloeden. De oorzaak van deze
pijnklachten is vaak niet meer te achterhalen. Dit is anders dan bij acute pijn. Hiervan is de oorzaak duidelijk aan te geven, denk hierbij bijvoorbeeld aan een verwonding. Wanneer men pijn heeft, kan dit ook gezien worden als een signaal van het lichaam dat er iets gedaan moet worden.

Wat kan de oefentherapeut voor u betekenen?

De oorzaken van uw pijn worden in kaart gebracht. Tevens wordt er bekeken hoe u de pijnklachten ervaart en hoe u hiermee omgaat. Aan de hand van deze analyse worden er doelen opgesteld die voor u haalbaar zijn. Hiermee kunt u zelf uw klachten verminderen zodat uw dagelijks leven aangenamer wordt. U zult beter om kunnen gaan met spanningen en/of een normaal leven kunnen leiden en uw werk op een acceptabele manier uit kunnen voeren.

Parkinson
Deze ziekte begint meestal op oudere leeftijd. Kenmerken hiervan zijn dat de bewegingsmogelijkheden worden beperkt en dat er stoornissen optreden in de
mentale functies. In een bepaald deel van de hersenen sterven de zenuwcellen af.
Kenmerkende symptomen voor de ziekte van Parkinson zijn:

- Trillen (in rusthouding)
- Stijfheid
- Langzamer en minder bewegen        
- Vermoeidheid
- Schuifelend lopen
- Arm of been niet meer kunnen bewegen
- Moeite met evenwicht houden en coördinatie
- Moeite met praten (zachter en monotoon)
- Moeite met schrijven (verkrampt)
- Vlakke gelaatsuitdrukking (“masker”)


Wat kan de oefentherapeut voor u betekenen?

Bij deze ziekte is het van belang dat u uw eigen grenzen leert kennen. Uw houding en manier van bewegen zijn hierbij van essentieel belang. Het is belangrijk dat u leert omgaan met de spanning en ontspanning van uw lichaam zodat uw lichaam
in een betere conditie komt. Oefentherapie kan u hierbij helpen, uw lichaam wordt dan minder belast en de kwaliteit van uw leven wordt aangenamer.

Veranderen in beweging?
Ja,
laten we starten!

COPD
Dit is een verzamelnaam voor:

- Chronische bronchitis
- Chronische vernauwing van de kleine luchtwegen
- Longemfyseem

Bij COPD ofwel chronisch obstructieve longziekte, is er sprake van een chronische vernauwing van de luchtwegen en/of is er sprake van aantasting van het elastisch longweefsel. Dit is een aandoening die steeds erger wordt. De longen hebben een abnormale ontstekingsreactie op het inhaleren van (uitlaat)gassen en schadelijke deeltjes. Bij COPD is de luchtweg altijd vernauwd en dit is ook niet meer terug te draaien. Door deze vernauwingen heeft u minder zuurstof, dit merkt u in uw dagelijkse handelingen. Denk hierbij aan traplopen, aankleden, boodschappen doen etc. Er zijn verschillende gradaties, de indeling is licht, matig en ernstig. Vooral bij ernstige ziektelast is een intensieve begeleiding nodig om de gestelde doelen van de behandeling te kunnen bereiken.  

Klachten van COPD zijn:

- Hoesten
- Opgeven van slijm
- Kortademigheid

Wat kan de oefentherapeut voor u betekenen?

Ondanks de beperkingen gaat de oefentherapeut er voor zorgen dat u zo fit mogelijk blijft. Dit bereikt u door oefeningen te doen die bestaan uit ademhalingsoefeningen, conditietraining enz. Hierdoor wordt uw uithoudingsvermogen verbeterd zodat u minder last heeft van kortademigheid.

Veranderen in beweging?
Ja,
laten we starten!

Reumatoïde Artritis (RA)

Bij RA is er sprake van gewrichtsontstekingen. Het afweersysteem keert zich tegen het eigen lichaam. Het kan sluipend, maar ook plotseling ontstaan. Men noemt dit een auto-immuunziekte. Op het ene moment kunt u er meer last van hebben dan op een ander moment. Het kan zich uiten in zich grieperig voelen of vermoeid zijn. Tevens kunnen de pezen, slijmbeurzen en spieren een rol spelen bij deze aandoening en erge stijfheid veroorzaken. Het is van groot belang dat u blijft bewegen om te voorkomen dat uw conditie verslechtert.

Wat kan de oefentherapeut voor u betekenen?

Samen met de oefentherapeut wordt er bekeken op welke wijze de conditie van de gewrichten, pezen en spieren te verbeteren is. Hierbij is ook een goede houding en manier van bewegen van belang.

U krijgt praktische tips en oefeningen zodat de gewrichten zo soepel mogelijk gehouden worden. Het doel is de last die u ervaart bij bijvoorbeeld wassen, aankleden of andere dagelijkse bezigheden, zo klein mogelijk te houden.

Artrose
Artrose wordt ook wel slijtage van de gewrichten genoemd. Er gaat meer gewrichtskraakbeen verloren dan dat het lichaam kan produceren. Hierdoor vermindert of verdwijnt het kraakbeen tussen de gewrichten. Ook overgewicht kunnen deze klachten veroorzaken. Een kenmerk van artrose is ochtendstijfheid. Met deze klachten is het van belang dat u goed in beweging blijft.

Wat kan de oefentherapeut voor u betekenen?

Uit onderzoek is gebleken dat bewegen erg belangrijk is, te weinig bewegen kan het slijtageproces zelfs versnellen. We stellen een oefenschema op wat afgestemd is op uw mogelijkheden. In dit schema wordt rekening gehouden met uw dagelijkse activiteiten en handelingen. Het is de bedoeling dat u uw dagelijkse activiteiten kunt blijven uitvoeren, maar dat de gewrichten minder belast worden. De kwaliteit van uw leven wordt hierdoor een stuk beter.

Chronische pijn
Pijnklachten die langer duren dan 3 maanden worden ook wel chronische pijnklachten genoemd.
Deze aanhoudende pijnklachten kunnen uw leven behoorlijk beïnvloeden. De oorzaak van deze
pijnklachten is vaak niet meer te achterhalen. Dit is anders dan bij acute pijn. Hiervan is de oorzaak duidelijk aan te geven, denk hierbij bijvoorbeeld aan een verwonding. Wanneer men pijn heeft, kan dit ook gezien worden als een signaal van het lichaam dat er iets gedaan moet worden.

Wat kan de oefentherapeut voor u betekenen?

De oorzaken van uw pijn worden in kaart gebracht. Tevens wordt er bekeken hoe u de pijnklachten ervaart en hoe u hiermee omgaat. Aan de hand van deze analyse worden er doelen opgesteld die voor u haalbaar zijn. Hiermee kunt u zelf uw klachten verminderen zodat uw dagelijks leven aangenamer wordt. U zult beter om kunnen gaan met spanningen en/of een normaal leven kunnen leiden en uw werk op een acceptabele manier uit kunnen voeren.

Parkinson
Deze ziekte begint meestal op oudere leeftijd. Kenmerken hiervan zijn dat de bewegingsmogelijkheden worden beperkt en dat er stoornissen optreden in de
mentale functies. In een bepaald deel van de hersenen sterven de zenuwcellen af.
Kenmerkende symptomen voor de ziekte van Parkinson zijn:

- Trillen (in rusthouding)
- Stijfheid
- Langzamer en minder bewegen        
- Vermoeidheid
- Schuifelend lopen
- Arm of been niet meer kunnen bewegen
- Moeite met evenwicht houden en coördinatie
- Moeite met praten (zachter en monotoon)
- Moeite met schrijven (verkrampt)
- Vlakke gelaatsuitdrukking (“masker”)


Wat kan de oefentherapeut voor u betekenen?

Bij deze ziekte is het van belang dat u uw eigen grenzen leert kennen. Uw houding en manier van bewegen zijn hierbij van essentieel belang. Het is belangrijk dat u leert omgaan met de spanning en ontspanning van uw lichaam zodat uw lichaam
in een betere conditie komt. Oefentherapie kan u hierbij helpen, uw lichaam wordt dan minder belast en de kwaliteit van uw leven wordt aangenamer.

COPD
Dit is een verzamelnaam voor:

- Chronische bronchitis
- Chronische vernauwing van de kleine luchtwegen
- Longemfyseem

Bij COPD ofwel chronisch obstructieve longziekte, is er sprake van een chronische vernauwing van de luchtwegen en/of is er sprake van aantasting van het elastisch longweefsel. Dit is een aandoening die steeds erger wordt. De longen hebben een abnormale ontstekingsreactie op het inhaleren van (uitlaat)gassen en schadelijke deeltjes. Bij COPD is de luchtweg altijd vernauwd en dit is ook niet meer terug te draaien. Door deze vernauwingen heeft u minder zuurstof, dit merkt u in uw dagelijkse handelingen. Denk hierbij aan traplopen, aankleden, boodschappen doen etc. Er zijn verschillende gradaties, de indeling is licht, matig en ernstig. Vooral bij ernstige ziektelast is een intensieve begeleiding nodig om de gestelde doelen van de behandeling te kunnen bereiken.  

Klachten van COPD zijn:

- Hoesten
- Opgeven van slijm
- Kortademigheid

Wat kan de oefentherapeut voor u betekenen?

Ondanks de beperkingen gaat de oefentherapeut er voor zorgen dat u zo fit mogelijk blijft. Dit bereikt u door oefeningen te doen die bestaan uit ademhalingsoefeningen, conditietraining enz. Hierdoor wordt uw uithoudingsvermogen verbeterd zodat u minder last heeft van kortademigheid.

Reumatoïde Artritis (RA)

Bij RA is er sprake van gewrichtsontstekingen. Het afweersysteem keert zich tegen het eigen lichaam. Het kan sluipend, maar ook plotseling ontstaan. Men noemt dit een auto-immuunziekte. Op het ene moment kunt u er meer last van hebben dan op een ander moment. Het kan zich uiten in zich grieperig voelen of vermoeid zijn. Tevens kunnen de pezen, slijmbeurzen en spieren een rol spelen bij deze aandoening en erge stijfheid veroorzaken. Het is van groot belang dat u blijft bewegen om te voorkomen dat uw conditie verslechtert.

Wat kan de oefentherapeut voor u betekenen?

Samen met de oefentherapeut wordt er bekeken op welke wijze de conditie van de gewrichten, pezen en spieren te verbeteren is. Hierbij is ook een goede houding en manier van bewegen van belang.

U krijgt praktische tips en oefeningen zodat de gewrichten zo soepel mogelijk gehouden worden. Het doel is de last die u ervaart bij bijvoorbeeld wassen, aankleden of andere dagelijkse bezigheden, zo klein mogelijk te houden.