Oefentherapie Cesar & Leefstijlcoach

Voor iedereen die verbetering wil met betrekking tot klachten of aandoeningen van het steun- en bewegingsapparaat.

Lees meer
Meer weten over wat ik allemaal kan?
Lees het allemaal hier!
Veranderen in beweging?
Ja,
laten we starten!

"Verandering in beweging soms noodzakelijk"

Laten we samen starten!

Algemene informatie

Voor wie is het geschikt?
In principe is Oefentherapie Cesar geschikt voor iedereen met klachten of aandoeningen van het steun- en bewegingsapparaat. Met mijn praktijk Anders in Beweging wil ik u helpen uw doelen te realiseren. Voor de volgende klachten kunt u bij mij terecht, klik op een van de klachten voor meer informatie.

Oefentherapie Cesar
Dagelijks maken we veel bewegingen. We staan, zitten, tillen en bukken. Daar denken we eigenlijk niet over na totdat we last krijgen van vervelende klachten. Het doel van de oefentherapeut is om de klachten te verminderen, zo mogelijk op te heffen en herhaling te voorkomen. Oefentherapie Cesar leert u een juiste houding en een goede manier van bewegen aan. U wordt bewust gemaakt van verkeerde gewoonten. De bestaande klachten worden behandeld en er wordtvoorkomen dat u weer last krijg in de toekomst.  

Door middel van oefeningen worden nieuwe en gezonde bewegingsgewoonten getraind en aangeleerd.  De therapie richt zicht op uw leef- en/of werksituatie. Gedragsverandering staat centraal in de behandeling.  

Kenmerkend voor Oefentherapie Cesar is dat de oefentherapeut altijd kijkt naar de gehele houding en het complete beweeggedrag. Kortom: de oorzaak van de klacht wordt aangepakt, zodat de klacht verdwijnt, vermindert en/of voorkomen kan worden.

De behandeling
De behandeling neemt ongeveer een half uur in beslag. De eerste behandeling bestaat uit een bewegingsonderzoek en een intakegesprek. Er wordt gekeken naar uw houding en beweging in relatie tot uw klachten. Daarna kunnen testen gedaan worden om de conditie van despieren en gewrichtente beoordelen. Er wordt eenbehandelprogramma opgesteld met oefeningen en adviezen voor uw houding. Dezeoefeningen worden, in samenspraak met u,afgestemd op uw mogelijkheden en beperkingen.

Om een goed beeld te krijgen van uw houding, is het noodzakelijk dat dit onderzoek wordt gedaan in ondergoed of korte broek. Dit in tegenstelling tot de reguliere behandeling, u kunt dan uw kleding aanhouden. Trekt u bij voorkeur wel makkelijke kleding aan. Wanneer uw klachten het niet toelaten om naar de praktijk te komen, bestaat de mogelijkheid dat de behandeling bij u thuis plaatsvindt.

Directe toegankelijkheid oefentherapie
Sinds 1 juli 2008 is een verwijsbriefje van uw huisarts of specialist niet meer noodzakelijk. U kunt dus zonder tussenkomst van een arts een afspraak maken. Ik ga met bijna alle zorgverzekeraars een overeenkomst afsluiten. Het voordeel hiervan is dat ik rechtstreeks de rekening voor u kan indienen zodat u daar niet mee belast wordt. Er zijn geen wachttijden, u kunt direct bij mij terecht voor een afspraak.

Leefstijlcoaching
De leefstijlcoach is nog een vrij nieuw beroep. Vanaf 1 januari 2019 wordt de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) vergoed binnen de basisverzekering voor mensen met obesitas (of overgewicht en ziekterisico). Vanaf 2019 ben ik werkzaam als Leeftijlcoach in Dongen. Ik ben een gediplomeerde Leefstijlcoach, wat wil zeggen dat ik geregistreerd sta in de BLCN. Dit is de Beroepsvereniging voor Leefstijlcoaches in Nederland.


Voor wie is het geschikt?
In principe is Oefentherapie Cesar geschikt voor iedereen met klachten of aandoeningen van het steun- en bewegingsapparaat. Met mijn praktijk Anders in Beweging wil ik u helpen uw doelen te realiseren. Voor de volgende klachten kunt u bij mij terecht, klik op een van de klachten voor meer informatie

Oefentherapie Cesar
Dagelijks maken we veel bewegingen. We staan, zitten, tillen en bukken. Daar denken we eigenlijk niet over na totdat we last krijgen van vervelende klachten. Het doel van de oefentherapeut is om de klachten te verminderen, zo mogelijk op te heffen en herhaling te voorkomen. Oefentherapie Cesar leert u een juiste houding en een goede manier van bewegen aan. U wordt bewust gemaakt van verkeerde gewoonten. De bestaande klachten worden behandeld en er wordtvoorkomen dat u weer last krijg in de toekomst.  


Door middel van oefeningen worden nieuwe en gezonde bewegingsgewoonten getraind en aangeleerd.  De therapie richt zicht op uw leef- en/of werksituatie. Gedragsverandering staat centraal in de behandeling.  

Kenmerkend voor Oefentherapie Cesar is dat de oefentherapeut altijd kijkt naar de gehele houding en het complete beweeggedrag. Kortom: de oorzaak van de klacht wordt aangepakt, zodat de klacht verdwijnt, vermindert en/of voorkomen kan worden.

De behandeling
De behandeling neemt ongeveer een half uur in beslag. De eerste behandeling bestaat uit een bewegingsonderzoek en een intakegesprek. Er wordt gekeken naar uw houding en beweging in relatie tot uw klachten. Daarna kunnen testen gedaan worden om de conditie van despieren en gewrichtente beoordelen. Er wordt eenbehandelprogramma opgesteld met oefeningen en adviezen voor uw houding. Dezeoefeningen worden, in samenspraak met u,afgestemd op uw mogelijkheden en beperkingen.

Om een goed beeld te krijgen van uw houding, is het noodzakelijk dat dit onderzoek wordt gedaan in ondergoed of korte broek. Dit in tegenstelling tot de reguliere behandeling, u kunt dan uw kleding aanhouden. Trekt u bij voorkeur wel makkelijke kleding aan. Wanneer uw klachten het niet toelaten om naar de praktijk te komen, bestaat de mogelijkheid dat de behandeling bij u thuis plaatsvindt.


Directe toegankelijkheid oefentherapie
Sinds 1 juli 2008 is een verwijsbriefje van uw huisarts of specialist niet meer noodzakelijk. U kunt dus zonder tussenkomst van een arts een afspraak maken. Ik ga met bijna alle zorgverzekeraars een overeenkomst afsluiten. Het voordeel hiervan is dat ik rechtstreeks de rekening voor u kan indienen zodat u daar niet mee belast wordt. Er zijn geen wachttijden, u kunt direct bij mij terecht voor een afspraak.

Laten we samen starten!

Leefstijlcoaching
De leefstijlcoach is nog een vrij nieuw beroep. Vanaf 1 januari 2019 wordt de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) vergoed binnen de basisverzekering voor mensen met obesitas (of overgewicht en ziekterisico). Vanaf 2019 ben ik werkzaam als Leeftijlcoach in Dongen. Ik ben een gediplomeerde Leefstijlcoach, wat wil zeggen dat ik geregistreerd sta in de BLCN. Dit is de Beroepsvereniging voor Leefstijlcoaches in Nederland.


Wat doet een Leefstijlcoach precies?
Er wordt gekeken vanuit het doel van de client/deelnemer en werkt daarbij alle relevante leefstijlthema’s af. Hierbij kun je denken aan voeding, bewegen, slaap en ontspanning, maar ook je dagindeling, of je bewuster zijn van signalen in je lichaam.

In Dongen werk ik met het CooL traject. Dit wil zeggen: Coaching op Leefstijl. Hierbij heeft u recht op een begeleiding van 2 jaar. In het eerste jaar heeft u recht op 4 individuele gesprekken en 8 groepsworkshops, dit geldt ook voor het tweede jaar.Het CooL-traject voer ik nog niet in Tilburg uit, dit wil ik in de toekomst wel gaan voortzetten. De kennis als Oefentherapeut en als Leeftijlcoach, zorgt ervoor dat ik mij op een nog betere manier kan inzetten om u zo optimaal mogelijk te kunnen begeleiden.

Wat doet een Leefstijlcoach precies?
Er wordt gekeken vanuit het doel van de client/deelnemer en werkt daarbij alle relevante leefstijlthema’s af. Hierbij kun je denken aan voeding, bewegen, slaap en ontspanning, maar ook je dagindeling, of je bewuster zijn van signalen in je lichaam.

In Dongen werk ik met het CooL traject. Dit wil zeggen: Coaching op Leefstijl. Hierbij heeft u recht op een begeleiding van 2 jaar. In het eerste jaar heeft u recht op 4 individuele gesprekken en 8 groepsworkshops, dit geldt ook voor het tweede jaar.Het CooL-traject voer ik nog niet in Tilburg uit, dit wil ik in de toekomst wel gaan voortzetten. De kennis als Oefentherapeut en als Leeftijlcoach, zorgt ervoor dat ik mij op een nog betere manier kan inzetten om u zo optimaal mogelijk te kunnen begeleiden.

Klachtenloket Paramedici

Vanaf 1 januari 2017 zijn de regels voor het indienen van een klacht over uw zorgverlener gewijzigd. Als u een klacht heeft over de geleverde zorg door uw zorgverlener, dan kunt u terecht bij het Klachtenloket Paramedici, mits uw zorgverlener hierbij is aangesloten.  Het klachtenloket informeert  u over de mogelijkheden die u heeft wanneer u niet tevreden bent over de geleverde zorg.

De eerste stap voor u is een gesprek aangaan met uw zorgverlener. Het is goed mogelijk dat die niet beseft dat u ontevreden bent en waarover u ontevreden bent. Er kan sprake zijn van een misverstand. Vaak leidt zo’n gesprek al tot een oplossing.  
Het kan zijn dat een gesprek geen of niet voldoende oplossing biedt, of er is een goede reden om geen gesprek aan te willen gaan.

Dan kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure. Klik hier (http://www.klachtenloketparamedici.nl/default.aspx) om naar de website van het Klachtenloket Paramedici te gaan voor nadere informatie.  Hier krijgt u uitleg over de klachtenprocedure en een meldformulier. Komt u er niet uit of heeft u andere vragen, dan is het ook mogelijk contact op te nemen per mail of telefonisch met het klachtenloket.