Leefstijlcoaching

De leefstijlcoach is nog een vrij nieuw beroep. Vanaf 1 januari 2019 wordt de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) vergoed binnen de basisverzekering voor mensen met obesitas (of overgewicht en ziekterisico). Vanaf 1 januari 2019 ben ik hier ook gelijk mee van start gegaan en vanaf 1 oktober 2021 voer ik de GLI uit bij Lifestyle club Totaal Vitaal. Ik ben een gediplomeerde Leefstijlcoach, wat wil zeggen dat ik geregistreerd sta in de BLCN. Dit is de Beroepsvereniging voor Leefstijlcoaches in Nederland.  

Wat doet een Leefstijlcoach precies?
Er wordt gekeken vanuit het doel van de cliënt/deelnemer en werkt daarbij alle relevante leefstijlthema’s af. Hierbij kun je denken aan voeding, bewegen, stressfactoren, slaap en ontspanning, maar ook je dagindeling, patroonherkenning, valkuilen, gewoontes en je bewuster zijn van signalen in je lichaam. Ik beschikt over alle nodige kennis en vaardigheden om jouw te motiveren, te informeren en te begeleiden naar jouw doelstellingen. Ik werk met COOL.

Wat is COOL? 
COOL = coaching op leefstijl
Het is een 2 jarig traject, waarin je zowel individueel als in groepsverband wordt begeleid. Het traject omvat 8 individuele gesprekken en 16 groepsbijeenkomsten, verdeeld over 2 jaar.

Individuele gesprekken:
In deze gesprekken gaan we kijken wat het maakt, dat bepaalde doelstellingen nog niet behaald zijn. Wat speelt er allemaal nog meer naast voeding en beweging, en met welke kleine stappen kunnen we beginnen? Tijdens deze gesprekken is er een meting/weging en word je gecoacht naar een gezondere leefstijl.

Groepsbijeenkomsten:
In deze bijeenkomsten gaan we werken aan jouw doelstellingen en lopen we alle aspecten van een gezonde leefstijl na. Wat zijn jouw valkuilen, patronen en “slechte” gewoontes. Door middel van stukjes theorie, opdrachten, spelvormen, stellingen en filmpjes ga jij elke bijeenkomst weg met een of meerdere actiepunten. Met deze actiepunten kan jij de komende weken weer aan de slag. 

Voor wie?
– Je bent 18 jaar of ouder en gemotiveerd om het traject 2 jaar voort te zetten.
– Een BMI boven de 25 met een risicofactor (hoge bloeddruk, diabetes, te hoog cholesterol of slaapapneu)
– Een BMI boven de 30

Wat zijn de kosten?
Als je aan de voorwaarden voldoet, krijg je dit programma volledig vergoed vanuit de basis verzekering en gaat niet van je eigen risico af. Hierbij heb je alleen een verwijzing nodig van je huisarts.                                 

Wie komen er bij een leefstijlcoach?

  • Mensen met overgewicht, waarbij een BMI boven de 30 is geconstateerd
  • Extra risico op hart en vaatziekten (HVZ)
  • Diabetes Mellitus type 2 (DM2)
  • Slaapapneu
  • Artrose
  • Hoge bloeddruk
  • Te hoog cholesterol

Adresgegevens

Noordhoekring 328 
5038 GH Tilburg
06-23419136
info@andersinbeweging.nl