Sleeping

Slaap

In een online cursus heb ik de basismodule slaap in de eerste lijn, slaapstoornissen/slaapbijzonderheden en insomnia afgerond.

In deze cursus is de slaapfysiologie, slaappsychologie, slaapneurologie, slaapstoornissen en insomnia  besproken.

Slaap is erg belangrijk om zowel fysiek als mentaal goed te kunnen functioneren. Bij een volledige nachtrust gebeuren er wonderen qua opbouw en herstel van lichaam en geest. Ook vindt er afbraak plaats van overbodige functies. Als onze slaap is verstoord kunnen er problemen ontstaan in het mentale, fysieke en sociaal functioneren.

Heb je last van doorslaapproblemen, te vroeg wakker worden of kun jij niet in slaap vallen? Dan ga ik samen met jou, je slaap meten, d.m.v. een slaap waak kalender en een slaaphygiëne lijst. We bekijken alle aspecten rondom jouw slaap, om de kwaliteit ervan te verbeteren.

Mentale gevolgen:

 • Prikkelbaar/ kort lontje
 • Vergeetachtig
 • Verminderde concentratie
 • Gedragsproblemen
 • Minder goed beslissingen nemen
 • Leerproblemen
 • Verstoorde emotieregulatie
 • Kwetsbaarder/labieler
 • Chaotische/slechte planning
 • Verslavingsgevoelig
 • Impulsief

Fysieke gevolgen:

 • Verminderde weerstand
 • Diabetes type 2
 • Obesitas
 • Hart- en vaatziekten
 • Kanker
 • Ontstekingen
 • Verlaagde pijndrempel
 • Alzheimer/Parkinson
 • Slechter lichamelijk herstel
 • Blessures
 • Verminderde coördinatie

Sociale gevolgen:

 • Ongelukken
 • Inschattingsfouten
 • Huiselijk geweld
 • Afwezige indruk
 • Leerproblemen
 • Verminderde levenslust
 • Uitstelgedrag
 • Verlaagd zelfbeeld
 • Verminderd libido
 • onderpresteren

Adresgegevens

Noordhoekring 328 
5038 GH Tilburg
06-23419136
info@andersinbeweging.nl