Elderly person with parkinson

Zicht op evenwicht

Wanneer je ouder wordt, kun je door angst om te vallen bepaalde handelingen gaan vermijden. Dit is niet nodig. Met wat kleine aanpassingen kun je veel activiteiten op een veilige manier blijven doen. Het is bewezen dat mensen die actief blijven en hun conditie op peil houden minder snel vallen en ook beter in staat zijn hun evenwicht te bewaren.

Vallen:

  • Hoort niet automatisch bij het ouder worden
  • Over vallen moet worden gesproken
  • Valincidenten kunnen zo voorkomen worden en er kan gezocht worden naar een oplossing
  • Belemmerende gedachte spelen een grote rol bij de bezorgdheid om te vallen, maar deze gedachten zijn niet altijd terecht
  • Belemmerende gedachten kunnen worden omgezet in behulpzame gedachten en die helpen om een activiteit weer veilig uit te voeren
  • Door het invullen van een activiteitenplanner kan een plan gemaakt worden om activiteiten op een veilige manier weer op te pakken.

Het voorkomen van valpartijen en het blijven uitvoeren van dagelijkse bezigheden, daar gaan we mee aan de slag.

Adresgegevens

Noordhoekring 328 
5038 GH Tilburg
06-23419136
info@andersinbeweging.nl