Psychosomatisch Oefentherapie

Psychosomatisch oefentherapeut is een behandelvorm die zich richt op het ‘lichaam’ en ‘geest’. ‘Psyche’ betekend geest en ‘somatisch’ betekent lichamelijk.

Ik behandel cliënten met (complexe) lichamelijke klachten, waarbij een combinatie van biologische, psychische en sociale aspecten een belemmerende rol kunnen spelen, bij het ontstaan of in stand houden van deze klachten. Het doel is om zowel fysiek als het mentaal functioneren in balans te brengen, waarbij de kwaliteit van leven van de cliënt verbeterd.

Veel onbegrepen lichamelijke klachten worden veroorzaakt door spanningen en stress. Die stress kan zich vastzetten in het lichaam. Hierdoor kunnen allerlei lichamelijk en psychische klachten ontstaan. Ik leer je te zien, te voelen en te ervaren hoe stressfactoren en de daarmee samenhangende cognities, emoties en gedrag, invloed kunnen hebben op de mate van de ervaren klachten.

Voorbeelden van de klachten:

SOLK; Somatisch Onvoldoende verklaarbare Lichamelijke Klachten
Werk-gerelateerde klachten zoals bijvoorbeeld
(Over-) spanningsklachten / stressklachten
Verlies en ontoereikende rouwverwerking
Angst en/of paniek stoornissen
Prikkelbare darmsyndroom
Chronische vermoeidheid
Depressieve stemming
Slaapproblemen
Chronische pijn
Hyperventilatie
Fibromyalgie
Burn-out

De klachten worden eerst in kaart gebracht en samen gaan we kijken hoe deze klachten jouw leven belemmeren of verstoren. Door meer bewust contact te maken met het lichaam en de klachten, krijg je meer inzicht in de factoren die je klachten beïnvloeden. Soms is het nodig om meer te leren ontspannen of juist meer in beweging te komen. Ik leer je weer samen te werken met je lichaam, zodat klachten handelbaar worden, verminderen of zelfs verdwijnen.

Adresgegevens

Noordhoekring 328 
5038 GH Tilburg
06-23419136
info@andersinbeweging.nl