lock and key as symbol for Privacy and General Data Protection Regulation on a notebook computer

Privacy verklaring

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe wet per 25 mei 2018 ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft iedere organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten.

Verwerking van je persoonsgegevens in het medisch dossier en je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is.

Bij beëindiging van de behandeling wordt er in overleg met jou een eindverslag gestuurd naar de verwijzer.

Correspondentie met derden wordt alleen gedaan na toestemming van jou en is alleen schriftelijk.

Adresgegevens

Noordhoekring 328 
5038 GH Tilburg
06-23419136
info@andersinbeweging.nl